درجه: 2c

سال تاسیس: 1371

تعداد اتاقها: 30
تعداد تختها: 60

سوئیت: 2
دو تخته: 30

پست الکترونیکی:
آدرس وب سایت: www.ittic.com

تلفن: 2237445-0491
نمابر: 2237446-0491
نشانی: مرند، کیلومتر 4 جاده تبریز- مرند

امکانات:
تلفن و تلویزیون داخل اتاق- فاکس - مینی بار در اتاق- پارکینگ- رستوران