هتل های تبریزدر حال حاضر تبریز دارای 13هتل و مهمانسرای متعدد است .

هتل پنج ستاره پارس(اِيل گلی)                                                5-38076821
 

هتل بین المللی شهريار                                                                            3324146
    

هتل تبریز (خیابان امام نرسیده به میدان دانشگاه)                         9- 3341081
 

هتل گسترش (چهار راه آبرسانی  )                                           4 -3345021
 

هتل پتروشيمی                                                                     9- 6583335
 

هتل دریا (خیابان راه آهن روبروی بیمارستان بابک)                        9 - 4459501
 

 هتل آذربایجان (خیابان شریعتی شمالی)                                   9 -5559051
 

هتل سینا (میدان باغ گلستان)                                                    55۱1041     
 

هتل کوثر                                                                              5537691-3
 

کمپ ائل گلی                                                                          3805270